آیا شبکه بیت کوین‌‌ امن است؟

آیا شبکه بیت کوین‌‌ امن  است؟
وقتی حرف از پول می‌‌شود، امنیت بالاترین اهمیت را دارد، اما چطور می‌‌ت...