بیت کوین چیست ؟

بیت کوین چیست ؟
بیت کوین ، کلمه ای که این روز ها زیاد به گوشتون میخوره و روز به روز به...