تاریخچه بیت کوین : وقتی بیت کوین خریدار نداشت!

تاریخچه بیت کوین : وقتی بیت کوین خریدار نداشت!
در حال حاضر ارزش بیت کوین به قدری زیاد است که دارندگان آن مایلند کلیده...