آیا ترامپ میتواند بیت کوین را ممنوع کند؟

آیا ترامپ میتواند بیت کوین را ممنوع کند؟
بیت کوین هفته گذشته پس از سخنان اخیر رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر ا...