رای گیری بلاک چینی باید چگونه باشد ؟

رای گیری بلاک چینی باید  چگونه باشد ؟
تاکنون استفاده از رای گیری بلاک چینی را در برخی از رمز ارزهای معروف شا...